Сургалтын төлбөр хэд вэ?

8 years, 11 months ago read count: 2982

JET Institute for Academic Success-ийн сургалтын төлбөр Академик англи хэлний дунд шат 580.000₮, гүнзгий шат 600.000₮, IELTS-ийн хөтөлбөр 765.000₮, iBT TOEFL-ийн хөтөлбөр 765.000₮ бөгөөд хөтөлбөр тус бүр нийт 1 сар үргэлжилнэ.