GEP (General English Program)

Course Details

Course Modules:
  • Давтлага хичээл
  • Movie Club
  • Лабортари Интернэтэд суурилсан түвшин тогтоох шалгалт ба сүүлийн үеийн 30 гаруй англи хэлний интерактив программ
  • Номын сан Сүүлийн үеийн 3,000 гаруй Ном, CD, Видеог хүссэн үедээ ашиглах
One Module Length: 8 weeks
Total Hours: 96 academic hours
Number of classes per week: 4 days
One class duration: 3 academic hours
Time choices: 09:00-11:10, 13:30-15:40, 16:00-18:10, 18:30-20:40
Price: 199,900-569,900 ₮

GEP" (General English Program) нь дүрмэнд суурилан 100% англи хэл дээр англи хэлний

“Jet General” Ерөнхий англи хэлний сургалт: Jet General буюу насанд хүрэгчдэд зориулсан сургалт маань харилцаа холбооны нөхцөл дээр үндэслэсэн 100 хувийн Англи хэлний орчныг бий болгон, Keynote гэсэн хөтөлбөр дээр тулгуурлан түвшин бүрт тохирсон Ted talk хэлбэрээр хичээллэх юм. Нэгж сэдвүүд нь орчин цагийн хүмүүст тулгардаг агуулгуудтай учраас маш сонирхолтой бөгөөд хэлэлцүүлэг гаргаж ирэхэд тохиромжтой, үр дүнтэй байдаг. Ted talk-ыг сургалтын нэгэн хэсэг болгосноор оюутнууд илтгэл тавьж, олны өмнө бодол санаагаа цэгцтэй илэрхийлж, асуудалд өөрийн байр сууринаас судалгаа шинжилгээтэй оролцож сурах давуу талтай. Мөн илтгэл тавихад юунд анхаарах, биеийн хэл ямар байх, илтгэлээ ямар зохион байгуулалттайгаар хүмүүст хүргэх нь үр дүнтэй гэх мэтчилэнгээр давхар чадваруудад суралцах юм. Үр дүнд нь суралцагч маань харилцаан дээр тулгуурласан хэлний болоод бусад чадваруудын хувьд өөр түвшинд гарч, өөрийнхөө хил хязгаарыг тэлж чадах юм.

ЕРӨНХИЙ АНГИУД:

  • Beginner
  • Elementary
  • Pre-Intermediate
  • Intermediate
  • Upper-Intermediate
  • Advanced

Register Now