GEP (General English Program)

Course Details

Course Modules:
  • Давтлага хичээл
  • Movie Club
  • Лабортари Интернэтэд суурилсан түвшин тогтоох шалгалт ба сүүлийн үеийн 30 гаруй англи хэлний интерактив программ
  • Номын сан Сүүлийн үеийн 3,000 гаруй Ном, CD, Видеог хүссэн үедээ ашиглах
One Module Length: 8 weeks
Total Hours: 96 academic hours
Number of classes per week: 4 days
One class duration: 3 academic hours
Time choices: 09:00-11:10, 13:30-15:40, 16:00-18:10, 18:30-20:40
Price: 199,900-569,900 ₮

GEP" (General English Program) нь дүрмэнд суурилан 100% англи хэл дээр англи хэлний

-Унших

-Сонсох

-Ярих

-Бичих чадваруудыг жигд эрчимтэйгээр сайжруулах хөтөлбөр юм.

Европын (Common European Framework of Reference for Languages) cтандартын дагуу хийгдсэн энэхүү хөтөлбөр нь дүрмийг ашиглан унших, бичих, сонсох, болон ярих техникийг заах бөгөөд INTEGRATED арга барилд суурилсанаараа таны англи хэлний мэдлэгийг "уялдаатайгаар" хөгжүүлнэ. Манай багш нар энэхүү хөтөлбөрөөр заахдаа INTEGRATED буюу хосолмол аргыг ашигладаг бөгөөд англи хэлний үгсийн сан болон дүрмийн мэдлэг дээр тулгуурлан бусад чадварыг жигд эрчимтэйгээр хөгжүүлэх болно.

ЕРӨНХИЙ АНГИУД:

  • Beginner
  • Elementary
  • Pre-Intermediate
  • Intermediate
  • Upper-Intermediate
  • Advanced


Register Now