Junior Class

Course Details

Course Modules:
  • Цахим програм (Class dojo,Facebook group)
  • Эцэг эхтэй харилцах (Student report book,Class dojo)
  • Хичээлээс гадуур үйл ажиллагаа(тэмдэглэлт баяр ёслолууд)
  • Хүүхэдийн сонирхолд нийцсэн анги танхимууд
  • Заах арга
  • Дуу Шүлэг Багаар ажилуулах Төсөл хичээл
One Module Length: 4 weeks
Total Hours: 48 academic hours
Number of classes per week: 4 days
One class duration: 3 academic hours
Time choices: 09:00-11:10, 15:00, 17:10
Price: 259,000₮

Little Jetters: 7-12 насны хүүхдэд Англи хэлний боловсролыг эмх цэгцтэй, сонирхол татахуйц арга барилаар олгож, цаашдаа гадаад хэл сурах хүслээр дүүрэн байх мэдрэмж, итгэлийг өгөх нь энэхүү сургалтын үр дүн юм. Мөн дан ганц Англи хэл заагаад зогсохгүй хүүхдийн төлөвшил, EQ чадваруудыг хөгжүүлэх, өөрийгөө болоод бусдын тухай ойлгох, мэдрэмж харилцаанд сургах нь бидний шинэчлэгдсэн хөтөлбөрийн давуу тал юм.
Мөн хөтөлбөрийн нэгж хичээл бүрт Value Lesson буюу үнэлэмж үнэ цэнийг тодорхойлох хичээлүүд ордог. Энэ нь тухайн хүүхдийг хүүхэд байх талаас нь хичээл заана гэсэн үг юм. Энэ нь маш их үр дүнтэй хичээлүүд байдаг бөгөөд багш тухайн хүүхдийн түвшинд очоод хүүхдийн харах өнцгөөс бүхнийг хараад ярилцдаг. Энэхүү хичээлээрээ дамжуулан хүүхдэд хүний амьдралд юу үнэ цэнэтэй вэ? юу үнэ цэнэгүй вэ? гэдгийг их бага хэмжээгээр тодорхойлж өгснөөрөө тухайн хүүхэд нийгэмдээ үнэ цэнэтэй гишүүн болоход нь төлөвшлийг бий болгох давуу талтай юмНэмэлт үйлчилгээ:
•Movie Day кино театруудад Англи хэл дээр кино үзэх.

Сурагчид Англи хэл дээр кино театрд кино үзэн цагийг хөгжилтэй өнгөрөөж, хичээлээс гадуур цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлж Англи хэлний мэдлэгээ дээшлүүлэх
•Музей үзэх

Танин мэдэхүйн зорилгоор сурагчдад мэдээлэл өгөн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэн, анги хамт олонтойгоо зугаалах.
•Тоглолт үзэх
•Hiking буюу явган аялал
•Зуслангийн аялал
•Тайлан тоглолт

    Register Now