Манай Институт хоёр төрлийн тэтгэлэг зарладаг.

  • Тэнхимийн зүгээс зарладаг байнгын тэтгэлэг. Энэ нь Академик англи хэлний гүнзгий шатны ангийг амжилттай төгссөн оюутан дараагийн шат буюу IELTS, TOEFL-ийн ангийн дурын аль нэгд 50%-ийн хөнгөлттэйгөөр суралцах боломжтой.
  • Маркетингийн албаны зүгээс зарладаг уралдаант тэтгэлэг. Уралдаант тэтгэлгийг улиралд нэг удаа зохион байгуулдаг. Уралдаан нь төрөл бүрийн, аль ч сэдвийг хамрах боломжтой бөгөөд шалгаруулалтаас ойролцоогоор нэг сарын өмнө төрөл бүрийн мэдээллийн хэрэгслүүдээр дамжуулан зарладаг.

Question

Манайх суралцагчиддаа дараах 4 тохиолдолд хөнгөлөлт үзүүлдэг.

  • Та JET боловсролын байгууллагад хэддэх удаагаа дэвшин суралцаж байгаагаас шалтгаалж 5-25%
  • Ангиараа дэвшин суралцаж байгаа тохиолдолд оюутан тус бүр 10%
  • Гэр бүлээрээ суралцаж байгаа бол гэр бүлийн гишүүн тус бүр 5%
  • Байгууллага хамт олноороо суралцаж байгаа бол ажилтан тус бүр 5%-ийн хөнгөлөлт тус бүр эдэлнэ.

Question

JET Institute for Academic Success-ийн сургалтын төлбөр Академик англи хэлний дунд шат 580.000₮, гүнзгий шат 600.000₮, IELTS-ийн хөтөлбөр 765.000₮, iBT TOEFL-ийн хөтөлбөр 765.000₮ бөгөөд хөтөлбөр тус бүр нийт 1 сар үргэлжилнэ.

Question

Та JET Institute for Academic Success-т дараах байдлаар бүртгүүлж болно.

  • Утсаар: 337610 дугаарт холбогдож өөрийн овог, нэр, утас1, утас2, сурахыг хүссэн хөтөлбөрөө хэлнэ.
  • Биечлэн: Та Багшийн дээдийн автобусны буудлын чанх ард байрлах Максын байрны 5-р давхарт хүрэлцэн ирж бүртгүүлэх боломжтой.
  • Фэйсбүүк хаягаар: Та https://www.facebook.com/InstituteJet хаягаар зочилж бидэнд message-ээр өөрийн овог, нэр, утас1, утас2, сурахыг хүссэн хөтөлбөрөө үлдээж болно

Question