Entrance Exam Preparation Class

Course Details

Course Modules:
  • Датлага хичээл
  • Тест анализ
  • Ганцаарчилсан зөвлөгөө /ЭЕШ-д өндөр оноо авах/
  • Номын сан
One Module Length: 6 долоо хоног
Total Hours: 72 academic hours
Number of classes per week: 4 days
One class duration: 3 academic hours
Time choices: 16:00-18:10, 18:30-20:40
Price: 299,900 ₮₮


Сургалтын тухай

Бид ЭЕШ (Элсэлтийн ерөнхий шалгалт) шинэчлэгдсэн цагаас эхлэн энэхүү сургалтаа явуулж эхэлсэн туршлагатай. Бидний бэлтгэх курс нь англи хэлний ЭЕШ-д бэлтгэж байгаа төгсөх ангийн сурагчдын англи хэлний ерөнхий мэдлэгийг системтэйгээр дээшлүүлэх, шалгалтанд өндөр оноо авахад чиглэгдсэн.

Сургалтын хөтөлбөр 2013 оны англи хэлний ЭЕШ-ийн загвар шалгалт болон 2006-2016 оны элсэлтийн шалгалтын материал дээр үндэслэн боловсруулагдсан хөтөлбөрөөр явуулах бөгөөд Jet School of English -ийн сургалтын технологи,арга барилын дагуу туршлагатай багш нар удирдан явуулна.

Та манай ЭЕШ-ийн сургалтанд хамрагдсанаар

  • Англи хэлний дүрэм
  • Унших чадвар
  • Үгсийн сан
  • Шалгалт өгөх тактик гэсэн чадваруудыг бүрэн эзэмших боломжтой.


Register Now