Teenager Course 5 years, 3 months ago

Сургалтын тухай “Jetteens” Өсвөр насны Англи хэлний сургалт: Энэхүү сургалт нь өсвөр нас буюу 13-18 насны хүүхдүүдэд зориулагдсан бөгөөд 100% Англи хэлний орчныг бий болгон хичээллэх юм. Мөн 2018 онд худалдаанд гарсан хамгийн шинэлэг сурах бичгийг ашиглах бөгөөд нэгж хичээл бүрт Going Beyond Englis

GEP (General English Program) 5 years, 3 months ago

GEP" (General English Program) нь дүрмэнд суурилан 100% англи хэл дээр англи хэлний “Jet General” Ерөнхий англи хэлний сургалт: Jet General буюу насанд хүрэгчдэд зориулсан сургалт маань харилцаа холбооны нөхцөл дээр үндэслэсэн 100 хувийн Англи хэлний орчныг бий болгон, Keynote гэсэн хөтөлбөр дээр ту