Teenager Course 3 years, 5 months ago

Сургалтын тухайӨсвөр насны 14-18 насны хүүхдүүдэд зориулсан сурах бичиг сургалтын хөтөлбөр хичээлийн агуулга , үйл ажиллагаа заах арга барилд тулгуурлан үе тэнгийхэнтэйгээ хамт Англи хэлний чадваруудыг системтэйгээр сайжруулах боломжтой. Зөвхөн танхимын сургалт төдийгүй тухайн нөхцөлд Англи хэлийг х

GEP (General English Program) 3 years, 5 months ago

GEP" (General English Program) нь дүрмэнд суурилан 100% англи хэл дээр англи хэлний-Унших-Сонсох-Ярих-Бичих чадваруудыг жигд эрчимтэйгээр сайжруулах хөтөлбөр юм.Европын (Common European Framework of Reference for Languages) cтандартын дагуу хийгдсэн энэхүү хөтөлбөр нь дүрмийг ашиглан унших, бичих, с