Сorporate course: Байгууллагад зориулсан англи хэлний сургалт

Course Details

Course Length:
Total Hours:
Number of classes per week:
One class duration:
Time choices:
Price:

Та өөрийн байгууллагын онцлогт тохируулан сургалтын гэрээ байгуулан англи хэлний сургалтыг өөрийн байгууллага дээр болон Жэт англи хэлний сургалтын төв дээр гэсэн сонголттойгоор хичээллүүлэх боломжтой.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг утас: 7711-8899

Register Now