Your future


Сургалтын хөтөлбөрт амжилттай хамрагдсан оюутнууддаа JET Institute for Academic Success-ийн зүгээс сертификат гардуулна.

Та эзэмшсэн мэдлэгээ бүр цааш нь гүнзгийрүүлэхийг хүсч байвал дараагийн түвшинд нь хамрагдах боломжтой.

Хэрэв та IELTS, iBT TOEFL-ийн хөтөлбөрт хамрагдсан бол одоо танд шалгалтаа өгөх үлдлээ. Хэрэв та өөртөө итгэлгүй байвал багш нараасаа зөвлөгөө мэдээлэл авч, ном сурах бичгээр хангагдан манайд бие даан суралцах процессоо сунгах боломжтой.

Хэрэв та хүссэн оноогоо авч чадвал гадаадад сурах зөвлөгөө мэдээлэл авч, сургуульд орох материалаа бүрдүүлэхэд тань бид тусална.