Та өөрийгөө ямар түвшинд байгааг мэдэх үү ?

11 months, 3 weeks ago read count: 1883

Хүмүүс өдөр тутмын хэрэглээндээ зориулж англи хэлийг сурдаг байсан бол одоо  үед хэрэгцээ шаардлага улам нэмэгдсээр хэтийн зорилгодоо хүрэх, ирээдүйд болосвролын түвшингөө ахиулах, гадаадын их дээд сургуульд суралцахын тулд англи хэлийг академик түвшинд суралцдаг болжээ.

Та өөрийнхөө түвшинг мэддэг үү магадгүй та киноны утга санаа, ойр зуурын харилцан яриаг ойлгодог, уншдаг хэдий ч одоог хүртэл та яг өөрийгөө аль түвшинд байгааг мэдэхгүй байна уу ???

Тэгвэл та доорх инфографик-аас өөрийгөө аль түвшинд байгааг мэдэх боломжтой.

Та түвшингөө мэдэж авсан уу танд түвшингөө ахиулан, хэл сурах хэрэгцээ шаардлага байна уу ???

Академик Англи хэлийг хэн сурах вэ?
Дэлхийн боловсролыг эзэмшиж гадаадад их дээд сургууль, коллежид сурахаар зорьж буй буй бүхий л хүмүүс
Нийгэм дэх байр сууриа бататгаж ажилдаа илүү өндөр түвшинд хүрэхээр зорьж буй хүмүүс
Англи хэл дээр илтгэл семинар тавих хэрэгцээ шаардлагатай хүмүүс
Олон улсын Англи хэлний шалгалтанд бэлдэгчид /Англи хэлний мэдлэг нь сайн боловч IELTS, iBT TOEFL, SAT гэх мэт шалгалт өгөөд өндөр оноо авч чаддаггүй алддаг учир нь академик чадвар эзэмшээгүйд байдаг. Тиймээс Академик Англи хэл нь шалгалтаа амжилттай өгч өндөр оноо авах хамгийн сайн суурь нь болдог./

Сургалтын хөтөлбөрөөрөө дамжуулан
Дүрэм
Бичгийн чадвар
Унших чадвар
Ярих чадвар
Сонсох чадварыг олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдөх Академик түвшинд бэлтгэнэ.