Kids Preschool Education

Course Details

Course Modules:
  • Cambridge Primary Хөтөлбөр
  • Монтессори онолд тулгаарласан хөтөлбөр
  • Монгол цөм хөтөлбөр
One Module Length: 1 Month
Total Hours: 276 Hour
Number of classes per week: 5 Week
One class duration: 12 Hour
Time choices: 1
Price: 789,000 ₮

Сургалтын тухай

Цэцэрлэгийн маань гол зорилго бол хүүхдийн бие даасан байдлыг хөгжүүлэх, аливаа зүйлийг бодох, мэдрэх, үйлдэл үзүүлэхдээ тэнцвэртэй, эерэг хандлагатай байхад нь бид туслах болно. Нөгөөтэйгүүр хүүхдийг багш болон эцэг эхээсээ айх, эмээх зэрэг сэтгэлзүйн нөлөөнд автах, механикаар даган дуурайж суралцах, хүүхдийг урамшуулахын тулд өрсөлдүүлэх зэрэг аргаас зайлсхийн түүний оронд биеэ дайчилдаг, нийгэмшсэн, хамтран ажиллах чадвартай ухамсартай өөрсдийн нийгэмдээ үнэ цэнэтэй чухал нэгэн хэсэг нь байх хувь хүнийг бий болгох юм.

Нэмэлт дугуйлан

  • Хөгжим: Төгөлдөр хуур тоглоход сонсгол сайжрахаас гадна хоёр гар хоёулаа оролцдог учраас жижиг булчингийн хөдөлгөөнд зүүн баруун тархи зэрэг хөгждөг юм.
  • Бүжиг: Бүжиглэснээр хүний тархины эсүүдийн холбоосууд нэмэгдэж суралцах чадвар нэмэгддэг.
  • Дуу: Хүүхдийн хэл яриа болон сонсгол нь сайжирна.
  • Уран зураг: Гоо зүйн мэдрэмжтэй болохоос гадна, харааны түвшин, гарын хөдөлгөөний эвсэл сайжирна
  • Балет: Биеийн зөв галбир, биеэ зөв авч явахад тусладаг сонгодог урлаг.
  • Хөлөгт тоглоом: Шатар,Даам тоглосноор аливааг урьдчилан харах бодож эрэгцүүлэн бодож шийдвэр гаргах чадварыг эзэмших юм.
Register Now